Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail), mondeling of - indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn aan u zijn geleverd - ook door terugzending van de goederen herroepen.

De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en voldoet ook niet aan onze verplichtingen op grond van artikel 246, § 2, in samenhang met § 1, lid 1 en 2 EGBGB". De tijdige verzending van de herroeping [of de goederen] is voldoende om de herroepingstermijn in acht te nemen. De herroeping dient te worden geadresseerd: 

Bello-Mieze & Co

Petra + Jürgen Buschen Diervoeders Online GbR  

Bij de Landwehr 20

48268 Greven

 

Gevolgen van de terugtrekking

In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan.  Indien u de ontvangen diensten en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand aan ons kunt teruggeven of afstaan, moet u ons de waarde vergoeden. Voor de verslechtering van de goederen hoeft u alleen een vergoeding te betalen als de verslechtering te wijten is aan een behandeling van de goederen die verder gaat dan het onderzoek van de eigenschappen en de functionaliteit.  Met "het testen van de eigenschappen en functionaliteit" bedoelen we het testen en uitproberen van de respectievelijke goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel.  Artikelen die als pakket kunnen worden verzonden, moeten op uw kosten en risico worden geretourneerd. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring [of de goederen], voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de herroepingsinstructie